Kule i Elementy Wyoblane

         Choć lwia część naszych prac powstaje przy użyciu techniki zwanej repusowaniem, korzystamy również z wielu innych technik ręcznego formowania blachy - jedną z nich jest wyoblanie.

         Wyoblanie jest procesem mechanicznym, w którym wirujący krążek blachy dociska się ręcznie do formy, wywierając nacisk specjalnie wyprofilowanym narzędziem, zwanym wyoblakiem. Biegłe opanowanie tej techniki pozwala nam wykonywać z dużą precyzją wszelkiego rodzaju elementy symetryczne osiowo, takie jak: kule, półkule, kielichy, stożki, pierścienie, wulstwy itp.

         Ogromną zaletą procesu wyoblania jest niski koszt wykonania form oraz możliwość wyoblania detali niemożliwych często do wykonania w procesie tłoczenia. Do wyoblenia danego elementu najczęściej wystarczy nam odręczny rysunek, na podstawie którego wykonamy formę, a następnie wyoblimy detal z blachy miedzianej lub blachy cynkowej.  

 
obrazek

Kule z miedzi i tytan-cynku

Wykonujemy dowolnej wielkości kule i półkule z miedzi oraz tytan-cynku (od 1 cm do 50 cm średnicy).

 

Prezentacje

Next